Dariusz Jerczyński

Ze Wikipedia
Dariusz Jerczyński

Dariusz Jerczyński we Marszu Autōnōmije
Data narodzyniŏ 26 stycznia 1968
Plac narodzyniŏ Katowice
Nŏrodowość Ślōnzŏk
Fach publicysta, historyk

Dariusz Jerczyński (nar. 26 stycznia 1968 we Katowicach) to je ślōnski historyczny publicysta, autōr ksiōnżek ô historyji Ślōnska a ślōnskij nacyji, publicysta cajtōngōw „Czas Górnośląski”, „Ślōnskŏ Szwalbka”, „Silesia - Śląsk - Schlesien” i „Ślōnsko nacyja”. Je ôn działŏczym władz Ruchu Autōnōmije Ślōnska, czōnkym Kōmitetu Założycielskigo Związku Ludności Narodowości Śląskij, gōwnym sekretŏrzym Śląskigo Ruchu Separatystycznego, działŏczym Ślōnskij Ferajny. Je spōmŏgŏczym idyje samostanowiyniŏ Ślōnska[1].

Publikacyje[edytuj | edytuj zdrzōdło]

 • 2003: Historia Narodu Śląskiego : prawdziwe dzieje ziem śląskich od średniowiecza do progu trzeciego tysiąclecia, Ślōnsko Nacyjno Ôficyno[2]
 • 2005: Orędownicy niepodległości Śląska : rys biograficzny wybitnych śląskich książąt oraz działaczy i badaczy opowiadających się za językową, narodową lub państwową odrębnością Śląska, Ślōnsko Nacyjno Ôficyno[3]
 • 2006: Nacyjowy ruch ślōnski pode presōm polskiego a niymieckigo nacyjonalizmusa wedle geszichte polityki Wiyrchnego Ślōnska we rokach 1848-1947, Ślōnsko Nacyjno Ôficyno[4]
 • 2007: Krótka retrospekcja historii Śląska, Przymierze Śląskie[5]
 • 2011: Zefel Kożdōń (1873-1949) : reskirok Ślōnskij Ludowyj Partyje, a kwestyjo ślōnskij nacyje we Cieszińskim a Ôpawskim Ślōnsku bez XIX a XX stolecie, Ślōnsko Nacyjno Ôficyno[6]

Przipisy

 1. Kto będzie przywódcą Ślązaków?, Dziennik Zachodni, 27 kwietnia 2012 [dostymp 2021-08-10] (polski).
 2. Dariusz Jerczyński, Historia Narodu Śląskiego: prawdziwe dzieje ziem śląskich od średniowiecza do progu trzeciego tysiąclecia, Zabrze: Narodowa Oficyna Śląska, 2003, ISBN 978-83-919589-0-2 [dostymp 2021-08-10].
 3. Dariusz Jerczyński, Orędownicy niepodległości Śląska: rys biograficzny wybitnych śląskich książąt oraz działaczy i badaczy opowiadających się za językową, narodową lub państwową odrębnością Śląska, Zabrze: Narodowa Oficyna Śląska, 2005, ISBN 978-83-919589-4-0, OCLC 1150437252 [dostymp 2021-08-10] (polski).
 4. Dariusz Jerczyński, Śląski ruch narodowy pod naciskiem polskiego i niemieckiego nacjonalizmu na tle politycznej historii Górnego Śląska w latach 1848-1947 = Nacyjowy ruch ślōnski pode presōm polskiego a niymieckigo nacyjonalizmusa wedle geszichte polityki Wiyrchnego Ślōnska we rokach 1848-1947 = The Silesian national movement under the pressure of Polish nad German nationalism as seen against the background of political history of Upper Silesia 1848-1947, Zabrze: Narodowa Oficyna Śląska, 2006, ISBN 978-83-60540-50-3, OCLC 995624736 [dostymp 2021-08-10] (polski).
 5. Dariusz Jerczyński, Krótka retrospekcja historii Śląska, Tarnowskie Góry; Zabrze: Przymierze Śląskie ; współwyd. Narodowa Oficyna Śląska, 2007, OCLC 750048554 [dostymp 2021-08-10] (polski).
 6. Dariusz Jerczyński, Józef Kożdoń (1873-1949) przywódca Śląskiej Partii Ludowej, a kwestia narodowości śląskiej na Śląsku Cieszyńskim i Opawskim w XIX i XX stuleciu = Zefel Kożdōń (1873-1949): reskirok Ślōnskij Ludowyj Partyje, a kwestyjo ślōnskij nacyje we Cieszińskim a Ôpawskim Ślōnsku bez XIX a XX stolecie = Josef Kożdoń (1873-1949) : the leader of the Silesian People's Party, and the question of the Silesian nationality in Teschen Silesia and Troppau Silesia during the 19th and 20th centuries, 2013, ISBN 978-83-60540-08-4, OCLC 867284050 [dostymp 2021-08-10].