Pōdź kaj inhalt

Docker

Ze Wikipedia
Logo programu

Docker - swobodne uoprůgramowańy używane do izolacyje programůw we sztrukturach mjanowanych kůntynerůma a admińistrowańy ńimi. Izolacyjo je zapewńůno bez wirtualizacyjo na szteli uoperacyjnyj systymy, co uoznaczo, że skłodo śe na ńa uoprůgramowańy, bibljůtyki a konfiguracyjne pliki. Beztuż co wszyjske te sztruktury używajům tego samego kernela uoperacyjnyj systymy, jich wirtualizacyjo je lekszo (bjere mańi zasobůw) jak połno wirtualizacyjo.

Docker mo poczůntki swobodnego fůngowańo we marcu 2013. Fůnguje na Linukśe, Windowśe, MacOŚe a inkszych systymach.