Dyskusyjo:TVS

Treść strony nie jest dostępna w innych językach.
Ze Wikipedia

TVS je kjerowany guůwńe ku mjyškańcůw Ślůnska ?? Jo by padou, co račyj do mjyškańcůw "wojewůdztwa ślůnskigo" , bo dyć uůnii tam ńy godajům nic o Wrocuawju, Opolu, Opavje čy inkšych tajlach Ślůnska ńy ležůncych we ślůnskim wojewůdztwie, za to godajům o takich mauopolskich mjastach byndůncych we w/w wojewůdztwie jak Čynsochowa, Sosnowiec abo Žywjec. Co padoće ?? Mayor 22:46, 31 moj 2008 (UTC)

jak ńe bydźe spřećiwůw, to zmjyńa "Ślůnsk" na "wojewůdztwo ślůnske" Mayor 23:00, 1 čyr 2008 (UTC)