Dyskusyjo Wikipedyjo:Przodniŏ zajta (redesign 2019)

Ze Wikipedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Propozycyjŏ redesignu przodnij zajty[edytuj zdrzōdło]

Ślōnskŏ Wikipedyjŏ niy je dobrze widzianŏ. Porzōnd pojawiajōm sie głosy, że nojlepij by było jōm zaôrać i zaczōńć ôd poczōntku abo cołkym jōm zlikwidować.

Zawartość Ślōnskij Wikipedyje to je robota na lata. Mogymy ale chociŏż trochã poprawić jeji wizerōnek już terŏz.

Dzisiej Ślōnskŏ Wikipedyjŏ witŏ ludzi przodniōm strōnōm, co piyrsze, co robi, to przekerowuje. Ôkrōm tego niy doś, że ôna wyglōndŏ choby była wyjyntŏ ze 2006 roku, to jeszcze wyglōndŏ ôszkliwie na mobilniŏkach. Blank niy pōmŏgŏ tyż to, że rekōmyndowany artykuł i rekōmyndowany ôbrŏzek niy zmiyniyły sie ôd piyńciu lŏt, a nowiny sōm sprzed pōł roku.

Bez to potrzebujymy lepszyj przodnij strōny, co bydzie estetycznŏ, gotowŏ na mobilniŏki, na pōł zautōmatyzowanŏ i zachyńci do edytowaniŏ.

Funkcyje przodnij strōny:

  • Sekcyjŏ Ze artykułu miesiōnca. Muszymy propōnować artykuły, żeby ludzie wiedzieli, że coś ciekawego je na naszyj Wikipedyji. Niy bydymy sie bawić we artykuł dnia abo tydnia, bo niy mōmy tela tekstōw. Ale mogymy zrobić artykuł miesiōnca, bo poradzymy znojś abo zrobić 12 ciekawych artykułōw rocznie.
Jak sie zagapiymy i niy zrobiymy artykułu miesiōnca jak nowy miesiōnc przidzie, to durch bydzie sie pokazować artykuł poprzedni ze informacyjōm, że hned sie pokŏże artykuł z tego miesiōnca.
Niżyj sie bydzie pokazować blank zautōmatyzowany wykŏz artykułōw ze poprzednich miesiyncy, archiwum i link do dobrych artykułōw.
  • Sekcyjŏ Ślōnskŏ Wikipedyjŏ. Pŏrã słōw ô naszyj Wiki, co mogymy ô nich zapōmnieć, a nowi używŏcze bydōm mogli wartko przeczytać.
  • Sekcyjŏ Jak idzie pōmōc. Informacyjŏ ô tym, jak pisać i linki do pōmocy, żeby nowi używŏcze wiedzieli, jak zaczōńć i niy czuli sie stracyni, jak bydōm chcieli sie coś dowiedzieć.
  • Sekcyjŏ Ôbrŏzek miesiōnca. Mŏ taki sōm mechanizm jak Artykuł miesiōnca. Dobrych ôbrŏzkōw na Commons je tela, że niy ma ôpcyje, żeby my niy mieli co sam dać roz na miesiōnc i dodać dwa zdania.
  • Sekcyje Jynzyki Wikipedyje i Siostrzane projekty ôd Wikipedyje. Potrzebne sōm u nŏs na przodnij, żeby było widac, że nŏleżymy do srogigo projektu. Nic z niymi niy muszymy robić, chyba że leko aktualizować przi rzŏdkich zmianach.

Blank ôczywiste je to, że niy ma czasu na bawiynie sie we nowiny. Podle mie niy ma tyż synsu ich robić. Mało kere małe Wikipedyje majōm nowiny na przodnij strōnie. Stōnd we propozycyji ich niy ma.

Strōna mŏ podle mie dobry, moderny wyglōnd. Je gotowŏ niy ino na mobilniŏki, ale tyż na tablety, bo je respōnsywnŏ, tōż dobrze wyglōndŏ na wynższych ekranach, co ale niy używajōm mobilnego interfejsu.

Takŏ przodniŏ strōna potrzebowałaby mało czasu z naszyj strōny (15 minut rŏz na miesiōnc na moje ôko), a dŏwałaby dobre piyrsze wrażynia ludziōm, co dō nŏs przichodzōm. Zmiyniyłaby tyż trochã – mōm nadziejã – to, jak ludzie ślōnskõ Wikipedyjõ widzōm. Możno tyż prziniosłaby nōm nowych edytorōw.

Bez to wnoszã ô to, żeby my wkludziyli takõ nowõ przodniõ zajtã, jak widać na strōnie projektu.

Strōna potrzebuje pŏru ekstra wpisōw do CSS, żeby było do porzōndku widać, jak ôna mŏ wyglōndać, bez to proszã adminōw ô wejście na ChangeContentModel i zmiyniynie natury zawartości strōny Wikipedyjo:Przodniŏ zajta (redesign 2019)/styles.css ze wikitekst na Sanitized CSS (wtynczŏs przestanie sie pokazować tyn feler na czerwōno na wiyrchu strōny projektu, a cołkŏ strōna pokŏże sie do porzōndku).

--Uostofchuodnego (dyskusyjŏ) 15:37, 15 wrz 2019 (CEST)