Pōdź kaj inhalt

Dyskusyjo Wikipedyjo:Sztandardy artiklůw

Treść strony nie jest dostępna w innych językach.
Ze Wikipedia

Przedstawjům pjyrszo propozycyjo sztandardu lo artiklach uo dńach, w kerym zalyco śe korzistańo ze Mustra:Dźyń.

Půńiżyj je nojdźi śe zdrzůdłowy kod, we kerym kożdy paramyjter je uobjaśńůny.

{{Dźyń
| nr_dńa = Kery je to dźyń mjeśůnca (lb. eźli je to 5 styczńa to wszjryflej "5")
| kerygo_mjeśůnca = Wszkryflej mjeśůnc we dopyłńoczu (lb. marca)
| nr_dńa_słowńe = Kery je to dźyń mjeśůnca, ino słowńy
| mjeśůnc = Mjeśůnc we kerym je tyn dźyń
| dńi_do_kůńca = Wjela uostoło do kůńca roku we ńyprzistympne lota
| przist_dńi = Eźli szkryflosz dźyń wcześńijszy kej 1 marca to wszkryflej wjela uostoło dńi we przistympne lota.
| dopisek = Eźli tyn dźyń je jakoś szczygůlny (pjyrszy dźyń roku, abo coś) to doszkryflej jakeś zdańy uo ńim.
| śwjynta = Naszkryflej we nowyj lińiji po gwjozdce jake śwjynta sům we tyn dźyń i kaj wedle mustra:
* tekst
| wydarzyńa = Naszkryflej po gwjozdce we nowyj lińiji jake wydarzyńa bůły we tyn dźyń i kerygo roku wedle mustra:
* rok - tekst
| rodźili_śe = Naszkryflej po gwjozdce we nowyj lińiji fto śe rodźůł we tyn dźyń i kerygo roku wedle mustra:
* rok - perzůna, krůtko kim bůła/je
| umrzili = Wedle tygo samygo mustra naszkryflej fto tygo dńa umrził
}}
--Krol111 kontakt 18:06, 15 kwj 2014 (CEST)