Dyskusyjo używacza:83.4.86.86

Ze Wikipedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ńy maraś sam, proša. To je yncyklopedyjo, a ńy plac do škryflańo uo bele čym. Eli bydźeš wanadlizowou dalij zablokujymy ći možliwość edycyje. ◄Ozi64► a jigo godka 19:38, 25 čyr 2008 (UTC)


To je strōna dyskusyje anōnimowego używŏcza – takigo, co niy mŏ jeszcze swojigo kōnta abo niy chce go terŏz używać. Żeby go idyntyfikować, używōmy adresōw IP. Ale adresa IP może być używanŏ ôd wielu używŏczōw. Jeźli je żeś anōnimowy używŏcz i uwŏżŏsz, iże wkludzōne sam kōmyntŏrze niy sōm do Ciebie, to stwōrz kōnto abo wloguj sie, żeby żŏdyn Cie niy mylōł z inkszymi anōnimowymi używŏczami.