Pōdź kaj inhalt

Epoka kamjyńa

Ze Wikipedia

Epoka kamjyńa – nojwcześńyjszo i nojdugszo ze trzech epok prehistoryje (po ńij bůły jeszcze epoka brůnzu i żelaza) uobejmujůnca uokres uod pojawjyńo śe pjyrwszych używanych bez czowjeka Werkcojgůw kamjynnych (ůngyfer 4,5–4 mln lot tymu) aż do můmyntu zdobyćo ůmjejyntnośći masowygo wytwarzańo przedmjotůw metalowych (źymje ślůnske: ůngyfer 1800 roku p.n.e.).

Epoka kamjynno idźe potajlować na 4 epoki:

  • paleolit - starszo (ok. 4,5 mln lot - ůng. 8000 p.n.e.)
  • mezolit - strzodkowo (ok. 11000-7000 p.n.e.)
  • neolit - młodszo (ok. 8800-2000 p.n.e.)
  • yneolit - epoka mjydźi, stanowjůnca uokres przejśćowy mjyndzy epokůma kamjyńo i brůnzu (ok. 7000-1800 p.n.e.)
Commons
Commons