Fajla

Ze Wikipedia
Fajla

Fajlanorzyńdźy kere śe używo do fajlowańo - skrowańo wjyrchńij płachty matyrjału uo rubośći uod 0,01 do 1 mm. Sům ůune zrobjůne ze uocylu a skłodajům śe ze tajli roboczyj a hynkla. Na wjyrchu tajli roboczyj mo nachylůne ku jydnyj strůńe zymby, ustawjůne na szryjg do uośi fajli.