Fazan

Ze Wikipedia
Fazan
Jajo fazana
Szkjylet fazana

Fazan Phasianus colchicus (fazan szlachetny, fazan łowny, fazan kolchijski) – strzedńi, nojczyńśći uośadły (choć samce můgům koczować) ptok ze familije kurowatych, zamjyszkujůncy delta Wołgi, Kaukaz a Zakauaźe a pas uod Iranu po Mandżuryjo a půłnocno tajla Půłwyspu Indochińskigo. Wprowadzůny we cołkij Ojropje (na połedńu już we starożytnośći), Ameryce Půłnocnyj, Japůńiji, na Hawajach a we Nowyj Zelandyji.