Flags of the World

Ze Wikipedia
Fana FOTW

Flags of the World to je uorgańizacyjo weksylolůgiczno, kero ńy mo fizycznyj śedźiby a bazuje yno na Internecu. Je to tyż portal internecowy s nojwjynkszům na śwjeće bazům danych uo roztůmajtych fanach. FOTW zołożůno we 1993, uod 2001 noleży do Mjyndzynorodowyj Federacyje Uorgańizacyji Weksylolůgicznych, formalńy kej uorgńizacyjo kanadyjsko. Grafiki a dane uo fanach sům zbjyrane bez wolůntarjuszy a wćepywane na lista e-brifowo. Neczajta FOTW podug stanu na kůńec 2007 mjoła ůng. 33 tyś. podzajtůw na kerych bůło 62 tyś. wzorůw fan a wapynůw. FOTW mo tyż włosno fana, bjoło-modro ze sześćůma gwjozdami.

Linki zewnyntrzne[edytuj | edytuj zdrzōdło]