Pōdź kaj inhalt

Fojerwera

Ze Wikipedia


Akcyjŏ we prowincyji Quebec (Kanada)

Fojerwera – prziszykowanŏ formacyjŏ, co sie pŏrŏ prewyncyjōm i bojym ze ôgniym i resztōm zagrożyń (inszymi niż przestympczość) dlŏ zdrowiŏ i życiŏ ludzkigo, statku i natury. Do fojerwerowych zadań nŏleży tyż wychrōnianie efektōw żywiołowych klynsk i katastrof.

Do ekstra zadań ôd fojerwery nŏleży retownictwo:

  • biologiczne (neutralizacyjŏ czynnikōw zakaźnych i ôchrōna ludności i zwierzōnt bez czas terrorystycznych atakōw ze użyciym brōni biologicznyj),
  • chymiczne,
  • medyczne (dŏwanie pōmocy przeddŏchtorskij przed przijazdym dinstōw medycznych abo we miyjscach, kaj te dinsty niy poradzōm dotrzeć),
  • poszukowawcze,
  • radiologiczne,
  • techniczne,
  • wodne,
  • wysokościowe.