Fojerwera

Ze Wikipedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Akcyjo we prowincyji Quebec (Kanada)

Fojerwera – přišykowano formacyjo porajůnco śe prewyncyjům i bojym s uogńym a reštům zagrožyńůw (inšymi kej rojberstwo) lo zdrowjo i žyćo ludzkigo, dobytka a natury. Do fojerwerowych aufgabůw přinoležy tyž wychrůńańy rezultata žywjouowych gořkośćůw i falůw.

Do ekstra aufgabůw sprowjanych bez fojerwera noležy retůngswesen:

  • bjologijowo (neutralizacyjo morowych čyńićelůw a uochrůna noroda i gadźiny bez čas terroryzmusowygo dožgowańo s užywańym bjologijowy zbrůńe),
  • chymijowo
  • medicinowo (dowańy předdochtorski hilfy před přikludzyńym medicinowygo špecdinsta abo na placach, kaj bydinůngi ty dolyjźć ńy poradzům),
  • zešukiwowčo
  • radjologijowo
  • techńikowo
  • wodno
  • zwyžkowo