Pōdź kaj inhalt

Freeciv

Ze Wikipedia
Freeciv
Mjanŏ Prawe Freeciv
Producynt The Freeciv project
Wydŏwca The Freeciv project
Data wydaniyŏ 5 styczyń 1996, 14 wrzysiyń 2013 (wersyjŏ 2.4)
Zorta Strategijŏ turŏwŏ
Tryb szpilã Jedyn Szpiler, Multiplayer
Neczajta

Freeciv je turŏwym video szpilem lŏ jednygŏ a wjelu szpilerŏw na PC a Sztacyje Robocze zainsirŏwanŏ bez seryje civilization ôd Sid Meierã. Gra je dŏstymno na wiynkszŏść systymŏw ôperacyjnych. Freeciv je wŏlnym a ôtwartym ôprogramŏwaniyem wydanym pŏd licencyjōm GNU General Public License. Szpil je podany do Civilization II[1]. Freeciv je jydnym ze kilku szpilŏw ze grywalnōm cywilizacyjōm ślōnskōm[2].

Ô szpilu[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Szpiler wciylŏ siye we wŏdza plymiyniya we 4000 p.n.e, kiery musiy poprŏwadziyć swōj lud bez wiyeki. Podle czasu nowe technologije sōm ôpatyntŏwane, kiere dajōm mogebnŏść twŏrzyniya nŏwych stawiyniy a jednŏstek. Szpiler mŏge tyż używŏć nŏrzindzi dyplōmŏcyji takich kej wŏjna abo sŏjusz. Szpil kōńczy siye kej jednŏ cywilizacyjŏ zniszczyłŏ resztã, skŏlŏnizŏwało kŏsmŏs abo minŏł ôkryślōny czas.

Informacyje[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Freeciv mŏ srogŏ wjelŏść kōnfiguracyji a mŏże być granŏ bez regle freeciv, civilization I, civilization II abo na swŏich. Hlawne ustawiyniyŏ tŏ:

  • Wjelŏść szpilerŏw, maksimōm 126;
  • Gibkŏść badaniyŏ technologiji,
  • Ustawiyniy szpilerŏw kōmputyrŏwych,
  • Ustawiyniy agresyji barbarzincōw,
  • Jak dalykŏ mŏgōm być stawiyōne miŏsta ôd siybiye,
  • Ustawiyniya mapy,
  • Wjelgŏść mapy, maksimōm 128 000 kwadratŏw,
  • Tŏpologijŏ mapy.

Dostympnŏść[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Wpiyrw zrŏbiōny na IRIX, Freeciv ôstałŏ przykształcōne na inksze systymy: Linux, Microsoft Windows, Mac OS X, MorphOS, Solaris, Ultrix, QNX, OS/2, Cygwin, AmigaOS, AROS, RISC OS, Maemo, ZETA, SkyOS, various BSDs ôrŏz Smartphony a Tablyty na Androidziy.

Online[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Szpil tyż ôstŏł wydany do gry bez przeglōndarke na play.freeciv.org użiwajōnc systymu HTML5.

Przipisy