Pōdź kaj inhalt

Friedrich von Schlegel

Ze Wikipedia
Friedrich von Schlegel

Friedrich von Schlegel (rodz. 10 marca 1772, um. 12 styczńa 1829) – mjymjecki filozof, krytyk, pisorz a tumacz literatury. Powożany za jednygo ze zołożyćelůw růmantyzmu.

Porodźůł śe we protestanckij familiji. Jygo uojcym bůł Johann Adolf von Schliegel, luterański pastůr a matkům Johanna Christiane Erdmuthe Hübsch, nale wjynkszo tajla czasu za bajtla spyndzoł u swojigo ůnkla. Sztudyrowoł prawo, matymatyka, filozofijo, medycyna a godkoznawstwo we Göttingen a Lajpciku.

Do kupy ze Clemensym Brentano, Johannym Gottliebym Fichte, Friedrichym von Schellingym a Ludwigym Tieckym je powożany za uojca růmantyzmu.

Jygo nojwożńijsze dźeła sům: Über das Studium der Griechisch Poesie (1797), Geschichte der Poesie und der Griechen Römer (1798); Lucinde (1799, růman) Alarcos (1802, dramat), Vorlesungen über die Geschichte (1811), Philosophie der Geschichte (1829).