Frup

Ze Wikipedia
Frup uod flaszki ze winym
Frupy uod krauzůw zuůnaczůne ze szlajfjyrowanygo glasu

Frup - zawarće naczyńo, uobyczńe flaszki nale kajńikej tyż krauzy lebo termosa, kere je zuůnaczůne ze matyrjołu co ńy puszczo ćeczůw. Idźe trefić frupy ze szlajfjyrowanygo glasu, ze gůminu, nale nojczyńśćij trefjo śe frupy ze kory strůmu quercus suber.