Funkcyjo straty (klasyfikacyjo)

Ze Wikipedia

Funkcyjo straty, funkcyjo kosztu - matymatyczno funkcyjo, ftoro bjere za argumynty paramyjtry modelu, ftory robi klasyfikacyjo i mjerzi růżńica jigo klasyfikacyje ze klasyfikacyjům ftoro je richtig. We maszinowym uczyńu robi za werkcojg do mjerzyńo jak fest akuratny je neuronowy nec. Im barzyj srogi je wyjśćowy wert funkcyje straty tym barzyj żadne prognozy dowo nec.