Pōdź kaj inhalt

Gardina

Ze Wikipedia
Ôzdobnŏ gardina

Gardina to je ôzdobnŏ ôsłōna na ôkno, nojczyńścij biołŏ, zrobiōnŏ zaôbycz ze delikatnego sztofu.

Używanŏ za ôsłōnã przed wlatywaniym ôwadōw do dōmu, nale mŏ tyż chrōnić prywatność miyszkańcōw przed wejzdrzyniami ludzi z ausu.