Pōdź kaj inhalt

Gliwicko diecezyjŏ

Ze Wikipedia


Gliwicko diecezyjŏ to rzimskokatolickŏ diecezyjŏ w Polsce i jedna ze trzech diecezyjōw we metropoliji katowickij. Katedra je we Gliwicach. Ôstała stworzōnŏ ôd papieża Jana Paula II bullōm Totus Tuus Poloniae populus. Biskupym sam je Jan Kopiec.

Gliwicke biskupy

[edytuj | edytuj zdrzōdło]