Glory of the Roman Empire

Ze Wikipedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Glory of the Roman Empire
Imperivm Civitas
Producynt Buůgaryjo Haemimont Games
Wydŏwca Mjymcy CDV
SzpańijoItalijo FX Interactive
Platfŏrmy Microsoft Windows
Data wydaniyŏ 16 czerwiyc 2006[1]
Zorta Szpil stawiyaniyŏ miastã
Tryb szpilã Jedyn szpiler
Dystrybucyjŏ 1DVD

Glory of the Roman Empire abo Imperivm Civitas - je sōnaczōnym bez Haemimont Games we 2006 roku Szpilem stawiyaniyŏ miastã ôsadzōnym we czasach Rzimskegŏ Imperium. Szpil cechuje siy opcyjōmi szpilōniyu we Łaciyńskej godce. We grudniyu 2006 roku szpil ôstŏł wydōny we Szpaniyje a Italije ze mianem Imperivm Civitas skuli popularnościy dŏwnych szpili Haemimontã: Imperium I, II, III kere ôsiyōngnyły wiyncyj niżeli 1mln. kopii we tych krejach. Szpil je cołki we 3D.

We szpilu[edytuj | edytuj zdrzōdło]

We Glory of the Roman Empire mōmy zaawansowany priorytet na ekonomijŏ, trza achtować na wielość ôtrokōw na ôbywateli na wielość prŏc a wielość jŏdłã.

Ôtroki[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Ôtroki sōm baumajsterami a nosiyciylami surowcōw. Kej je jejich małowiela mogōm ôniy siy buntować. Możnŏ zamōwić jejich wiyncyj we rathauziy za 20 złotã abo ze inwazyje na barbażyńskŏ wioskã. Aby dosłŏć ôtrokō do inkszegŏ magazinu trza kole niygŏ stawiyć szwŏrak ôtrokōw.

Ôbywatele[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Ôbywatele to sōm hlawne robotniyki we miyściy, mogōm ôniy zajmowŏć miyjsca prŏcy. Im wiynkszyj kasty ôniy sōm tym sōm barzi robotniy. Ôbywatele muszōm miyć przynŏjmniyj chlyb, wurzt a kaplicã.

Surowce a produkty[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Kamiyń, marmur a minerały mŏżnŏ zdŏbyć bez stawiyniy gruby kole złoży, drewnŏ bez chata drwŏlã kole Strōmōw a inksze bez stawiyōniy ôdpowiydniych farm. Niy kŏżde miastŏ mŏ dostymp do kŏżdygŏ surowca, niykere miasta muszōm zdŏbywŏć je za hilfem obchodu. Produkty ôtrzymuje siy we stawiyniyach producyntōw takich jak chata masŏrza kery przerŏbiy miynsŏ na wurzty.

Mody szpilã[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Kampaniyjŏ[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Je 28 misyj we kampaniyje szpilã: Florentia (5), Pompeii (1), Syracusae (4), Toletum (3), Kartagena (3), Massilia (2), Mediolanum (2), Lugdunum (2), Londinium (3), and Colonia Claudia (3).[2] We szpanijskej a italijskej wersyje sōm 2 kampaniyje: pokojowa a batelyjnã.

Mod Wyzwaniyŏ[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Mod wyzwaniyŏ deje losowe wyzwaniyŏ na losowych mapach ze sztrofōm co czŏs. Mŏżnŏ wziyōńć jedyn bonus co szpil atoli ôbniyżŏ to punkty. Wielgie punktacyje mogōm być publikŏwane online.[3]

Swobodny szpil[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Tukej ôbiyrŏsz mapã a mogesz robić co chcysz bes inkszych celōw.

Miniymalne wymaganiya[edytuj | edytuj zdrzōdło]

  • Windows 98/ME/2000/XP
  • Procesor - 1.5GHz
  • 256MB RAM
  • 64MB 3D video karta ze sprzyntym T&L
  • 1GB frajōwygŏ miyjsca na twŏrdym dysku
  • DirectX 9.0c
  • DirectX kompatybilny ze kartōm dźwiynkowōm
  • 12X ôdtwarzŏcz CD-ROM[4]
Szpile ôd Haemimont Games
Imperivm

Celtic Kings: Rage of WarCeltic Kings: The Punic WarsImperivm III: The Great Battles of RomeGlory of the Roman EmpireImperium RomanumGrand Ages: Rome (The Reign of Augustus)

Tropico

Tropico 3Tropico 4Tropico 5

Inksze

Tzar: The Burden of the CrownRising KingdomsThe First TemplarOmerta – City of GangstersVictor Vran

Przipisy