Godiva

Ze Wikipedia
Lady Godiva na dynkmalu wele Broadgate we Coventry
Lady Godiva, uobroz Johna Colliera

Godiva, Lady Godiva (XI stoleće) – baba uod Saksůńskigo hrabigo Mercyji a lorda Coventry, Leofrica III. Podug powjarki, prośiła swojigo chopa za ludźami ze Coventry, kere mjoły fest sroge dowki, coby im uůne doł bulić mjyńsze lebo cołkim przestoł je brać. Leofric pedźoł, co ji posłucho, kej Godiva karńe śe bez cołke Coventry po nagu na kůńu. Uůna zrobjůła tako rajza a jechoła uokryto ino dugimi kudłami. Nale pjyrw przikozała wszyjskim ludźům ze Coventry, coby zawarli dźwjyrze a uokna a ńy filowali na ńa. Posłuchali wszysjtke krům jednygo krowca, Tůma. Bůł uůn ńyskorzi mjanowany "Tům filowńik" (Peeping Tom) a za sztrof uůnygo uoślypjůno.

Powjarka kero terozki znůmy powstoła kole XVII stolećo. Godiva je uobyczńe przedstowjano po nagu na kůńu na uobrazach a dynkmalach. Sům tyż uo ńij śpjywki, filmy a inksze.

Necowe uodwołańa[edytuj | edytuj zdrzōdło]