Pōdź kaj inhalt

Grand Theft Auto: Vice City

Ze Wikipedia
Grand Theft Auto: Vice City
Producynt Wjelgo Brytańijo Rockstar North
Wydŏwca Zjydnoczůne Sztaty Rockstar Games
Platfŏrmy PlayStation 2, PlayStation 3, Windows, Xbox, Android, iOS[1], macOS
Data wydaniyŏ Windows: 12 mŏja 2003[2]
PS2: 27 paździyrnika 2002[3]
Xbox: październik 2003
macOS: 12 listopada 2010[4]
PS3: 30 stycznia 2013
Zorta szpil akcyje
Tryb szpilã Jedyn szpiler
Neczajta

Grand Theft Auto: Vice City (krōtko GTA: Vice City abo GTA VC) – kōmputrowy szpil akcyje stworzōnŏ bez Rockstar North a wydany bez Rockstar Games. Szpil przinŏleży do seryje Grand Theft Auto.

Trefiyniŏ we szpilu dziejōm sie we 1986 roku. Vice City je miastym wzorowanym na Miami. Tajluje sie na wyspy: Vice City Beach, Vice City Mainland a tyż pŏrã myńszych wysp. Grŏcz wciela sie w rolã Tommy’ego Vercettiego, kery dopiyro co ôpuściōł wiynziynie a napoczōn dalszõ spōłpracã ze swojim dŏwnym przełożōnym – Sonnym Forellim. Jego auftragym je założynie nowyj narkotykowej filije we Vice City. Jednak ô transakcyji przewiedziały sie tyż tamtejsze „porzōndkowe dinsty”, skirz czego Tommy straciōł cołki porōnczōny mu przirobek jak tyż pijōndze przeznaczōne dlŏ Sonny’ego. Terŏz jego bazowym auftragym je znŏdniyńcie sprŏwcōw cołkigo miszōngu a ôdzyskanie stracōnych pijyndzy. We miyndzyczasie Tommy poznŏwŏ Lance’a, kerego starszy brat ôstoł zabity we czasie transakcyji. Kej Tommy ôchrōniŏ Ricardo Diaza, tyn uzdŏwŏ go zatrudnić. Po zicher czasie Tommy dowiaduje sie, iże to Ricardo stoji za przerwanõ transakcyjōm narkotykowōm. Kej Lance samymu uzdŏwŏ go zabić, Ricardo przetrzimuje go na złomowisku. Tommy go retuje, a potym społym z Lance’*em zabijajōm Diaza a przejmujōm jego wilã a gang. Po jakimś czasie zaczynŏ tworzić swoje włŏsne kryminalne impyrium, przi ôbyjmowaniu stopniowo władzy a wpływōw cołkigo miasta. Sonny zauważa nowe gyszefty Tommy’ego, co mu sie niy podobŏ. Wysyłŏ swojich prŏcownikōw do Vice City, by sebrali haracze. Niy udŏwŏ sie to, tōż Sonny sōm przijyżdżŏ do Vice City, ku cylu kōnfrōntacyje z Tommym. Tommy dowiaduje sie, iże Sonny ustawiōł strzylaninã, za kerõ Tommy siedzioł 15 lŏt. Lance zdradzŏ Tommy’ego a przechodzi na zajtã Sonny’ego. We efekcie Tommy zabijŏ Sonny’ego a Lance’a.

Szpil wydany ôstał na kōnsole PlayStation 2, Xbox jak tyż na kōmputry PC ze systymym Windows. W 2012 roku z przileżytości 10. rocznicy premiery szpilu, wydano było wersyjõ na platformie mobilne – iOS, a potym na Android[5].

Przipisy