Gulery

Ze Wikipedia
Gulery uod Adidasa.

Gulery to turnszuy, we kerych gro śe we fusbal. Zole gulerůw sům antykjouzdowe, wyposażůne we frupy. Zole ńy mogům być metalowe ańi za fest uostre, skiż tygo, coby ńy urzůńdźić ała inkszymu fusbalorzowi przi kjouzdańu.