Guy Fawkes

Ze Wikipedia
Guy Fawkes podug bildu ze růmana Williama Harrisona Ainswortha ze 1840 roku

Guy Fawkes, znůmy tyż pode mjanym Guido Hawkes (rodz. 13 kwjećyńa 1570 we Yorku, um. 31 styczńa 1606 we Lůndyńe) - ynglandzki katolik, znůmy skiż role we prochowym spisku. Przinależoł do skupiny katolikůw, kero mjoła za cweka zaszlachtować krůla Jakuba I Stuarta (kery bůł protestantym), coby na ynglickim trůńe śodła Elisabeth Stuart. Skupina skitrała pode śedźibům ynglickigo parlamyntu beczki ze prochym, coby go wysadźić w luft w czas pośedzyńo, na kerym bydźe tyż krůl. Zamach mjoł być zuůnaczůny 5 listopada 1605. Nale ńykere spiskowce postanowjůły uostrzec posłůw kere bůły katolikůma, coby 5 listopada ńiy przilazowoły do parlamyntu skiż "srogigo gwołtu", kery mo być tam zuůnaczůny. Bestůż uo zamachu dowjedźoły śe inksze perzůny a tyż sům krůl. 5 listopada 1605 Hawkesa chyćili jak pilnowoł beczek ze prochym. Bůł torturowany, a ńyskorzi skozali go na śmjerć bez powjeszyńe a ćwjartowane. We dźyń egzekucyji Hawkens podwjela ńiy prziszło ku torturům ćepnoł śe ze szubjeńice a złomoł krak.

Kożdygo 5 listopada je we Wjelgij Brytańiji fajrowany Dźyń Guya Fawkesa, hajcowane sům kukły za uůnygo uoblyczůne a puszczane fojerwerki.

Maski ze twarzům Guya Fawkesa sům używane bez hakerůw ze grupy Anonymous.

Bibliografijo[edytuj | edytuj zdrzōdło]