Hydrokraking

Ze Wikipedia

Hydrokraking (hydrokrakowańy) to zorta krakingu. Przeprowadzo śe go we tymperaturze 250-450 °C przi uobecnośći wodoru pod drukym 3-15 megapaskalůw. Katalizatorůma můgům być zwjůnzki take kej ńikel, kobalt, platyna, molibdyn abo pallad. We wyńiku hydrokrakingu ze wysokowrzůncych frakcyj naftowyj ropy uotrzimuje śe benzina wysokouoktanowo a uolej uopałowy a napyndowy.