Pōdź kaj inhalt

Hymn Chińskij Ludowyj Republiki

Ze Wikipedia
义勇军进行曲
Yìyǒngjūn jìnxíngqǔ
Marsz Chyntnych
Nuty
Państwo  Chińskŏ Ludowŏ Republika
Makau Makau
 Hōngkōng
Tekst Tian Han, 1934
Muzyka Nie Er, 1935
Lata ôbowiōnzowaniŏ uod 1949

Marsz chyntnych (义勇军进行曲, Yìyǒngjūn Jìnxíngqǔ) – hymn państwowy Chińskij Ludowyj Republiki, Makau a Hůngkůngu. Jego autorym je Tian Han, napisono go we 1934 roku[1]. Melodyje skomponowoł Nie Er, we roku 1935. Hymn przyjynto we 1949 roku[2].

Słowa[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Chińsko godka[edytuj | edytuj zdrzōdło]

起来!不愿做奴隶的人们!

把我们的血肉,筑成我们新的长城!

中华民族 到了最危险的时候,

每个人被迫 着发出最后的吼声。

起来!起来!起来!

我们万众一心,

冒着 敌人的炮火

冒着敌人的炮火,前进!

前进!前进!进![2]

Transkrypcyjo[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Qǐlái! Bú yuàn zuò núlì de rénmen!

Bǎ wǒmen de xuèròu, zhù chéng wǒmen xīn de chángchéng!

Zhōnghuá mínzú dàole zuì wēixiǎn de shíhòu,

Měi gè rén bèi pò zhe fāchū zuìhòu de hǒushēng.

Qǐlái! Qǐlái! Qǐlái!

ǒmen wànzhòng-yīxīn,

Màozhe dírén de pàohuǒ, qiánjìn

Màozhe dírén de pàohuǒ, qiánjìn!

Qiánjìn! Qiánjìn! Jìn![2]

Przipisy

  1. Chinese National Anthem (ang.). World Population Review. [dostymp 2023-06-15].
  2. 2,0 2,1 2,2 Learn Chinese from the Chinese National Anthem (ang.). ChineseClass101.com, 2022-11-04. [dostymp 2023-09-15].