Hymn Wielgij Brytanije

Ze Wikipedia
God Save The King
Boże, chrōń krōla
Państwo  Wielgŏ Brytanijŏ
God Save the King
Karol III, krōl Wielgij Brytanije

God Save The King (Boże, chrōń krōla) – hymn państwowy Wielgij Brytanije. Autōr tekstu i kōmpozytōr melodyje sōm niyznōmi. Hymn w terŏźnyj formie pochodzi z XVIII stoleciŏ. Pjeśń stała sie znanŏ za hymn państwowy na zaczōntku XIX stoleciŏ.[1]

Tekst[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Angelske słowa[edytuj | edytuj zdrzōdło]

God save our gracious King!

Long live our noble King!

God save the King!

Send him victorious,

Happy and glorious,

Long to reign over us,

God save the King.

Thy choicest gifts in store

On him be pleased to pour,

Long may he reign.

May he defend our laws,

And ever give us cause,

To sing with heart and voice,

God save the King.[1]

Ślōnski przekłod[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Boże, chrōń naszego miłościwego krōla!

Niych dugo żyje nasz zŏcny krōl!

Boże, chrōń krōla!

Ôbdarz go zwyciynstwym,

szczyńściym i chwołōm,

dugim panowaniym,

Boże, chrōń krōla.

Twe szczodliwe darōnki

na niego zlej,

niych dugo panuje.

Niych brōni naszych praw

i niych dycki dŏwŏ nōm powōd,

coby nasze serca i usta śpiywały,

Boże, chrōń krōla.

Przipisy

  1. 1,0 1,1 National Anthem (ang.). Royal.uk. [dostymp 2023-05-26].