Indata Cities

Ze Wikipedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Proximus S.A. – ślůnsko informatyczno firma, ze zorty integratorůw IT, szpecjalizuje śe we kůmpleksowych rozjůnzańach lo informatycznych firmůw: produkcyjnych, ynergetycznych, gazowńictwa, firm uod waserlajtůngůw a hajcowańo. Firma dźoło we Polsce, a strzodkowo-wschodńij Ojropje.[1]

Głůwnym uobszorem dźołańa firmy sům kůnsultingowe usugi, budowa a moderńizacyjo srogich informatycznych systymůw, zarzůndzańe zakupem ynergiji, zarzůndzańe strzodowiskem IT, wdrożańe rozwjůnzańůw uopartych uo nowe technologije, systymy GIS a paszportyzacyjo, rozwjůnzańa do zabezpjyczańa danych, audyty, serwisowe cyntrům, serwis systemowyj infrasztruktury a sprzyntowy werkcojg kery wspjyro zarzůndzańy firmůma.[1]

Podug raportu TOP 200 za 2009 rok, uopublikowanygo we czyrwcu 2010 roku Proximus S.A. bůł

  • 11 postrzůd firmůw kere mjoły nojsrogsze przichody s obsługi sektora utilities[2]
  • 12 postrzůd informatycznych firmůw uo nojsrogszym wzrośće przichodůw we rokach 2008-2009

Za wdrożyńa kere śe zakůńczůły sukcesym we latach 2008-2009, firma Oracle prziznoła firmje Proximus titel partnera roku 2010 Oracle we kategoryji Integrator Systemůw. Proximus uostoł tyż wyrużńůny za nojlepsze wyniki przedowańo systymu Impuls we 2008 roku.[3]

Proximus S.A. robi s takimi firmůma kej BPSC, Cisco, Citrix Systems, Consorg, Transition Technologies, HP, Globema, IBM, Microsoft, Oracle, SAP, Sun Microsystems, Sybase, Symantec, Xerox.[1]

Przipisy

Necowe uodwołańa[edytuj | edytuj zdrzōdło]