Jadwiga Bilczewska-Stanecka

Ze Wikipedia

Jadwiga Bilczewska-Stanecka (rodz. 22 lutygo 1921, um. 23 lutygo 1976) dugoletńo kerowńička šuli podstawowyj we Wilamowicach (1961-1971), zouožyćelka a kerowńička Rygjůnolnyj Skupiny Pjeśńi i Tańca "Wilamowice" (1948-1976). Autorka wjelu śpjywek, gydicht i melodyji. Choreůgraf skupiny. Zrekůnstruowoua mynski strůj wilamowski. Pochowano we rodźinnym grobowcu na smyntořu we Wilamowicach.

Žyćorys[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Jadwiga Bilczewska urodźiua śe 22.02.1921r. we Wilamowicach, tukej ukůńčůua škoua podstawowo, zaś liceům uůgůlnokštoucůnce we Kyntach. Matura zdoua we 1939 r., wojna přerwoua jei dalše studja. Ńymcy areštowali masowo študyntůw, uůna tyž bůua na liśće podejřanych, nale udouo śe jei před areštowańym wyjechać do Wjedńo, kaj bůua we kilku důmach na suužbje. W roku 1942 wuadze wjydyńske wydouy rozkaz wyśedlyńo Polokůw s Wjydńo i wtynčas wrůćiua do dom. Nojpjyrw pracowoua kej sekretarka we gmińy we Wilamowicach, nastympńy bůua ekspedjyntkům we sklepje we Bjelsku, a potym sekretarkům we zyjgywerku we Kozach, sam wspůupracowoua s partyzantůma, přenośiua rozkazy i gazyty. W roku 1945 podjyua robota we škole podstawowyj we Wilamowicach. W roku 1948 hajtnyua śe ze Mječysuowym Staneckim. W 1946 r. zouožůua zespůu lo bajtlůw, kery brou udźou we wšyjstkych uročystośćach, wystawjou lične předstawjyńo i wječorńice. W 1951 uobjyua kerowńictwo škouy podstawowyj we Wilamowicach. W 1955 zespůu skuadou śe juž ze staršej muodźežy i mjou we swojym programje pora tańcůw rygůnalnych. W 1957 wuadze grůmadzke zlikwidowouy śwjetlica i zespůu, kery dopjero po 2 lotach wznowiu robota pod protektoratym TKKF, a nastympńy pod šyldym cepeliji we Čechowicach. Zespůu nawjůnzou kůntakty s zespouůma pjeśńi i tańca "Ślůnsk" i "Mazowše". Pora rozůw nagrywou swoje programy we Polskym Radyju a we Telewizyji. Rozmiuowano we roboće s muodźežům i zespouem twořůua samodźelne programy uokoličnośćowych wystympůw. W uostatńich dńach swygo žyća uodmodźiua zespůu, pracowoua do kůńca, tydźyń před umarćem prowadźiua průba s zespouem učůnc go nowych pjosynek, kere sama twořyua. 23.02.1976r. we 55 ročńica swojich urodźin zakůńčůua swoje bardzo pracowite žyće. Bůua bez 20 lot radna powjatową. Juž we chorobje uotřimoua Křiž Kawalerski Uorderu Uodrodzyńo Polski.