Pōdź kaj inhalt

Janina Dziarnowska

Ze Wikipedia

Janina Dziarnowska (rodz. 1903, um. 1992) – polsko pisorka, reportażystka, publicystka, znowczyńi literatury radźeckij. Autorka růmanůw: Miasto nowych ludzi (1953), Powieść o Annie (1951), Gdy inni dziećmi są (1960), Słowo o Brunonie Jasieńskim (1978).