Pōdź kaj inhalt

Janosch

Ze Wikipedia
Janosch

Janosch, po prowdźe Horst Eckert, rodz. 11 marca 1931 we Zobrzu - ślůnski pisorz, kery tworzi we mjymjeckij godce.

Rodzůny we robotńiczyj familiji. Jak bůł 13 lot stary, zaczůn robota jako ślůsorz. Ńyskorzi we 1945 uostoł do kupy ze familijům wyśedlůny do Mjymcůw. We Oldenburgu mjoł robota we tekstylnyj industryji a bůł szkolorzym we wjeczorowyj szuli. We 1946 Weryfikacyjno Kůmisyjo prziznała familiji Eckretůw polske uobywatelstwo. Průgowoł swojich śył jako pisorz uod 1960 roku (Die Geschichte von Valek dem Pferd). Sława Janoschowi przińosła dźepjyro seryjo kśůnżkůw lo bajtli. Pjyrszo ś ńich, Oh, wie schön ist Panama (Och, jako gryfno je Panama), bůła wydano we 1976, we tym cyklu ukozało śe przez 120 kśůnżkůw, kere przetumaczůno na przez 30 godkůw. Janosch ńy ino je napisoł, nale i zilustrowoł (mo grajfka do grafikůw). Dowńi, we 1970 roku, wydoł Cholonek oder Der liebe Gott aus Lehm - historyjo uo Gůrnym Ślůnsku a losach Ślůnzokůw uod 30. do 50. lot XX stolećo. We 2004 jeji adaptacyjo na scyna tyjatru zrobjůł Tyjater Korez ze Katowicůw.

Mimo, co tworzi we mjymjeckij godce, Janosch poważo śa za Ślůnzoka, co dycki podkryślo. We wywjadźe lo katowickigo wydańo Gazety Wyborczyj pedźoł: "Czuja śe Ślůnzokym. To je mojo nacyjo, to je mojo religijo". Jeli rozchodźi śe uo religijo, Janosch mo antyklerykalne przekůnańa. We sztuce Zurück nach Uskow krytykuje rzimskokatolicki Kośćůł a papjyża Jůna Paula II. Terozki půmjyszkuje na Tynerifje. Hercki ze chaupy przi Pjekarskij hulicy we Zobrzu, kaj bůł rodzůny, dobowoł dźyńńikorz Gazety Wyborczyj zarozki po jeji zbulyńu, a terozki jako Hercki Janoscha sům nadgrodům uod tygo cajtůngu lo Ślůnzokůw, kere rozsławjajům regijůn.

Ńykere kśůnżki a tyjatralne sztuki[edytuj | edytuj zdrzōdło]