Kůnklawe

Ze Wikipedia
Stowjyńe Sykstyńskij Kaplicy, we keryj uobraduje kůnklawe

Kůnklawe (ze łaćińskij godki conclave - zawarto izba) – zgromadzyńe kardynołůw kere mo za cweka wybrańe papjyża. Je zwoływane na 15 do 20 dńůw po umarću lebo abdykacyji papjyża, coby kardynoły mjoły czas dokludźić śe na plac uobradowańo. Kardynoły ńy mogům wylyźć ze izby, podwjela ńy wybjerům papjyża. Dowńij uobyczńe znokem co śe dogodali a wybrali bůł bjoły dym nade kaplicům. Znok tyn dali je we użytku, nale terozki po wybrańu klupjům we dzwůny, a ńyskorzi wylazuje kardynoł protodjakůn kery pado: Annuntio vobis gaudium magnum – habemus papam (Głosza srogo radość - můmy papjyża). Nowo wybrany papjyż bogosławi wuůnczas ze balkůna Urbi et orbi.