Kůntrolny uobroz

Ze Wikipedia
Kůntrolny uobroz

Kůntrolny uobroz to je uobroz kery je transmitowany uod nadawczyj stacyje jakij telewizyje wuůnczas kej ńy je ymitowany żodyn program. Suży uůn do kalibracyje kůntrastu, pjůnowygo a poźůmygo uodchylańo, sztalowańo farbůw atp. Na poczůntku bůła to fizyczńy istńejůnco plansza, ńyskorzi wlozły do użyćo kůntrolne uobrazy tworzůne elektrůńiczńy.

Commons
Commons