KWordQuiz

Ze Wikipedia
Przyńdź do: nawigacyjo, sznupaniy
szl>0
Tyn artikel uostoł narychtowany uod kogo, fto ńy poradźi dobrze po ślůnsku godać.
Jeli mogesz, sprowjej sam możebne felery lebo napisz do kerygo ze admińistratorůw.
Bajszpilowy screenshot

KWordQuiz – kompůtrowy program, kery suży do nauki nowygo słowńictwa, tajla KDE Education Project, kere zaś je tajla uod środowiska graficznygo KDE. Program je na licyncyji GNU GPL. KWordQuiz uůżiwo formatu kvtml[1]. Je mogebne uůnygo używoć do nauki słowńictwa, skoro wszyjskich godek welta, pońyważ fest wspjyro Unicode[2]. Krům nauki słowńictwa je mogebne używoć uůnygo do uczyńo śe terminologyji ze wjela inkszych dźyedźin nauki[3], lo bajszpila do nauki mjan stolic państw welta.

Reżimy[edytuj | sprowjej zdrzůdło]

Program tyn je mogebny robić we kilku reżimach. We jydnym můmy dwje kolůmny do kerych je mogebne szkryflać roztůmajte słůwka abo zwroty a uůnych tuplikowańa. Drugi to typowy program flashcard, we trzećyj pokozuje śe jydno słowo/zwrot uoroz trzi słowa s drugjyj kolumny do wyboru. We uostotńim reżimje pokozuje śe słůwko i trza samymu naszkryflać uůnygo tuplikowańy. We wszyjskich reżimach egzistuje mogebność wyboru eli majům śe pokozywać słůwka ze jednyj godki na druga, nauopak abo losowo.[4][5]

Programy podańy na KWordQuiz[edytuj | sprowjej zdrzůdło]

We KDE 4 KWordQuiz zastůmpił KVocTrain ze KDE 3. Je tyż wersyjo lo Windows, Mac OS X a tyż lo iPad uo mjańe WordQuiz[2], krům tygo programu, we środowisku KDE je mogebne wysznupać program podańy na KWordQuiz uo mjańe Parley[6].

Przipisy