Kana

Ze Wikipedia

Kana (z jap. 仮名) – mjano uod japůńskich sylaborjuszy, hiragany (ひらがな) i katakany (カタカナ). Je tyż wcześńijszo, teroźńi ńyużywano, systyma - man'yōgana.

Uoba sylaborjusze wźyły śe uod znokůw kanji używanych do szrajbowańo fůnetyczńe wyćepujůnc wcześńijsze jich znoczyńe. Znoki coroz barzi uproszczano, aż do jich teroźńigo wyglůndu. Uobje systymy majům tela samo znokůw uo tych sůmych znoczyńach, nale sům uůne używane we zależnośći uod sytuacyje.

Podstawowe znoki kany
a ka sa ta na ha ma ya ra wa n
i ki si ti ni hi mi ri wi
u ku su tu nu hu mu yu ru
e ke se te ne he me re we
o ko so to no ho mo yo ro wo

Sylaby na czyrwjůno ńy sům teroźńi używane.

Podstawowe znoki hiragany
Kůńcowe samogłoski Samodźelne samogłoski K- S- T- N- H- M- Y- R- W-
-A
-I
-U
-E
-O
N na końcu sylaby
Podstawowe znoki katakany
Kůńcowe samogłoski Samodźelne samogłoski K- S- T- N- H- M- Y- R- W-
-A
-I
-U
-E
-O
N na kůńcu sylaby