Pōdź kaj inhalt

Kardinal

Ze Wikipedia
Muster dlŏ wapyna kardinalōw

Kardinal (łac. Cardinalis – bazowy, zasadniczy, fest z czymś zwiōnzany), a formalnie Kardinal Świyntego Kościoła Rzimskigo (łac. Cardinalis Sanctae Romanae Ecclesiae) to je zarŏz po papiyżu nojwyższŏ zŏcność kościelnŏ we Kościele katolickim[1]. Wszyjske kardinale tworzōm cuzamyn Kolegium Kardinalōw.

Kardinale sōm mianowani ôd papiyża. Ôbiyrŏ ôn ônych spostrzōd chopōw, kerzi majōm świyncyniŏ prezbiteratu.

Podle tradycyje idzie wymiynić trzi stopiynie kardinalōw (sōm to ino tytuły hōnorowe i niy majōm znaczyniŏ we hierarchiji):

Przipisy

  1. Kirche A-Z, Deutsche Bischofskonferenz [dostymp 2021-07-20] (niymiecki).