Klimentowica

Ze Wikipedia
Buchštaby klimentowicy

Klimentowica (scs. Климє́нтовица) je uokreślyńym užywonym lo starosuowjańskigo šrajbůngu, kery rozwinou śe we cyrylica a kery zostou prawdůpodańy rozwińynty bez Klemensa ze Uorchydy, školořa uod śwjyntygo Cyryla.

Klimentowica bůua utwořono na baźe alfabytu greckigo, ze půmjyńańym kštoutu buchštab a wćepywańym nowych. Bajšpilym užywańo wčesnyj klimentowicy je inskrypcyjo Samuila, bůugarskigo wuadcy.

Klimentowica na počůnku bůua přistosowano do škryflańo we starocerkewnosuowjańskij godce a potym tyž we staroruskij godce, nale, kej čas mijou, klimentowica užywano do růmůńskij godki, a bestož pojawiuy śe we tym šrajbůngu nowe buchštaby.

Uostatečny kres klimentowicy mjou plac we 1698, kej Piotr I Wjelgi dou nakaz reformy buchštab, prowadzůnc do powstańo graždanki.