Krakowske wojewōdztwo (1975-1998)

Ze Wikipedia
Krakowske wojewōdztwo na karcie Polski

Krakowske wojewōdztwo - dŏwne wojewōdztwo z stolicōm w Krakowie, istniejōnce w latach 1975-1998. Zastōmpiyło piyrwyjsze, moc srogsze wojewōdztwo ô tymu samymu mianu, ale objōnło tyż sōm Krakōw, co stanowioł ôsobne miasto-wojewōdztwo. Do roku 1984 formalnie mianowało sie miejske krakowske wojewōdztwo, a w 1990 ôddzielōny bōł amt wojewody krakowskego ôd prezydynta Krakowa. Skłŏdało sie z 39 gmin, jego powiyrchnia wynosiyła 1524 km² (drugie nojmyńsze w kroju), za to w kōńcowym ôkresie miyszkało w nim 1,2 mln ôsōb. Sōmsiadowało z wojewōdztwami: katowickim, kieleckim, tarnowskim, biylskim i nowosōndeckim. Wojewōdztwo przestało istnieć z kōńcym 1998 roku, za to cołke jego przestrzyństwo weszło w skłŏd małopolskigo wojewōdztwa.

Ôbejzdrzij tyż[edytuj | edytuj zdrzōdło]