Krucjata Wyzwolyńo Czowjeka

Ze Wikipedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Krucjata Wyzwolyńo Czowjeka abo KWC – dźeło na rzecz trzyźwośći narodu zaczynte we 1979 roku uod ks. Franciszka Blachnickigo, zołożyćela Ruchu Śwjotło-Źyće (Uoazy).

Jedno ze założyń KWC godo: "Bez abstynyncjo wjelu do trzyźwośći wszystkich". Kandydaći a człůnki KWC zobowjůnzujům śe ńy pić napitkůw alkoholowych, ńy czynstować alkoholym i ńy wydować na ńego pjyńyndzy. Je to zwjůnzane zawsze ze postym, modlitwům a jałmůżnům. Ny je to ino abstynyncjo, nale przede wszystkim pomoc we ůwalńańu czowjeka ze wszystkigo, co go zńywalo i ůwłaczo jigo godnośći.

Cele Krucjaty Wyzwolyńo Czowjeka:

  • Członki KWC ukazujům droga połno miłůśći a prowdy, prowadzůnco ku Kristusowi
  • Potrafjům dować śwjadyctwo czowjeka we połni wyzwolůnego uod wszelkich zńywolyń
  • Ńy poddajům śe zńywolyńom
  • Ńy zgodzajům śe na przimusowe piće alkoholu
  • Zachyncajům do spotkań towarzyskich bez alkoholu
  • Starajům śe pomůc wszystkim ludźům zńywolůnym

Pjerwowzorym Krucjaty Wyzwolyńo Czowjeka je Krucjata Wstrzymjynźliwośći, założůno bez ks. Franciszka Blachnickiego, nale zlikwidowano ja we 1966 bez Sużba Bezpjeczyństwa. Człůnki a kandydaći skłodajům swoje deklaracyje abstynynckje do Stanicůw Krucjaty. Stańica nr 1 je we Krośćynku nad Dunajcym we Cyntrum Ruchu Śwjatło-Żyće na Kopjyj Gůrce.

Wapyn KWC

Wapyn KWC[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Przesłańe Krucjaty wyrażo ji herb. Zawołańym sům słowa Kristusa "Nie lękajcie się!" (ślůnske tumaczyńy: Ńy lynkejta śe) czynsto powtorzane bez Jůna Paula II. Przipominajům uůne człůnkům Krucjaty, iże głůwnym jich zadańym je wyzwalańe ludźi uod lynku, kery czyni człowjeka ńywolńikiym.

Krojc to znok wyprawy krzyżowyj, a zarazym znok nojgłymbszyj tajymńicy wolnośći.

Buchsztaba „M” symbolizuje stojůnco pod Krojcym Maryja - wzůr uoddańo śe człůnkůw KWC Kristusowi

Mołe „m” po drugij zajće krojca to „my” czyli członki KWC, kerzy stajům na zawołańe Papjyża, coby wroz ze Ńim zjydnůczyć śe s Maryjům (Totus Tuus) we uoddańu śe Kristusowi. Skiż tygo Krucjata Wyzwolyńo Czowjeka nazywano je tyż Dźełym Ńypokalanyj Matki Kośćoła.

Linki zewnyntrzne[edytuj | edytuj zdrzōdło]