Kryngowce

Ze Wikipedia
Przyńdź do: nawigacyjo, sznupaniy
Škelet ssoka – jydnygo s kryngowcůw

Kryngowce (Vertebrata, uod uac. vertebra - kryng) – śilńy zrůžńicowany morfolůgičńy podtyp zwjyřůnt zaličanych do strůnowcůw. Zazwyčej synůńimizuje śe je s čaškowcůma (Craniota). Sům to zwjyře ze kryngosuůpym wewnyntřnym.