Pōdź kaj inhalt

Krzest

Ze Wikipedia

Krzest – to je sakramynt praktykowany we mocce religijůw krześćijańskich. Udźelo śe uůnygo na uodpuszczyńe grzychůw. To rytuał, we kerym leje śe woda, abo śe toplo krzczůno perzůna. Krzest we wodźe to je sakramynt, kery uodradzo. Perzůna, kero uostała okrzczůno we wodźe a we Duchu Śwjyntym przijmuje krzest we mjańy Pana Jezusa Kristusa.

Krzest Pański

Etymologijo słowa[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Pochodzyńe ńy je blank jasne. Wywodzi śe uůne we ostatecznym rechnůngu uod mjana Kristusa (łać. Christus, grecke Khristos – od khrein – namaszczać).

Zwyki[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Na Gůrnym Ślůnsku skirz krztu familijo urzůndzo fajer, mjanowany radośnik.