Lōnd

Ze Wikipedia
Lōnd a morze

Lōnd to je teryn ziymskij szupy niypokryty wodami mōrz i ôceanōw[1]. Lōndy zajmujōm kole 29% wiyrchni Ziymie, a cuzamyn 149 milijōnōw km². Dlŏ srogszych, zewartych terynōw lōndu ôstało przijynte miano kōntynynt, myńsze przestrzyństwa lōndu to wyspy[2]. Strzednie zniesiynie lōndu nad poziōm morza wynosi 875 metrōw. We ôdniesiyniu do kōntynyntōw zamiynnie używŏ sie miana „stały lōnd”, we ôdrōżniyniu ôd wysp, kerych niy zaliczŏ sie do wiyrchni lōndu.

Zobŏcz tyż[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Przipisy

  1. Definition of LANDMASS, www.merriam-webster.com [dostymp 2021-05-04] (angelski).
  2. Peter J. Cook, Chris M. Carleton, Continental Shelf Limits: The Scientific and Legal Interface, Oxford University Press, 19 października 2000, ISBN 978-0-19-802786-7 [dostymp 2021-05-04] (angelski).