Lista słůw pochodzyńo angelskigo we godce Fiji Hindi

Ze Wikipedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kej skutek wespůłistńyńo dwůch godkůw: angelskij a Fiji Hindi, do tyj drugij wlazło moc słůw ze godki kolůńistůw, kere zastůmpjůły uoryginalne słowa pochodzyńo Hindustańskigo. Půńiży znajduje śe lista bajszpilůw takich słůw.

Suowo Fiji Hindi a angelske Tumaczyńy ślůnske
aeroplane fliger
bag tasza
ball bal
boat łůdź
boil uwarzić
book kśůnżka
bottle flasza
boxing boks
bull byk
bus autobus
busy zajynty
computer kůmputyr
cupboard szranczek
friend przoćel
game szpil
garden zygroda
goal tor
island wyspa
kick świtnyć
pen filok
pencil blajsztift
phone telefůn
radio radyjo
referee syńdźa
rugby rugby
school szula
side strůna
taxi taksi
town mjasto
wrestling wrestling