Pōdź kaj inhalt

Můnotejizm

Ze Wikipedia

Můnoteizm (s greckigo μόνος) monos – "jedźiny" + θεός theos – "bůg"; jedynobůstwo) – wjara we istńyńy jedźinego boga – inakszyj, ańiżeli we hynotejizmje, wykluczo istńyńy jakychkolwjek inkszyh boskich istot. Przećiwjyństwym můnotejizmu je politejizm. Monotejisty zauobycz przipisujům bogowi cechy doskůnałośći take jak ůmńipotyncyjo (wszechmoc), ůmńiscjyncyjo (wszechwjedza), ůmńiprezyncyjo (wszechbyće) a nojwyższe [[Dobro (etyka)|dobro) we etycznym rozumjyńu.

Můnotejistycznymi religijami sům trzi wyznańa, co sům uokryślane jak Abrahamowe: judajizm, krześćijaństwo a islam, a tyż nowe religije, co powstały na jejich grůńće, jak sikizm, rastafarii, babizm a bahajizm. Idyjo jedźinego boga je znano tyż we zaratusztrańizmje (Ahura Mazda) a we mocy uodłamůw hindujizmu (Brahman, Iśwara).