Pōdź kaj inhalt

Małgorzata Myśliwiec

Ze Wikipedia
Małgorzata Myśliwiec

Małgorzata Myśliwiec (rodz. 30. styczńa 1975. we Chorzowje – polsko politolożka, habilitowano dochtorka społecznych nauk, akadymicko rechtorka we Ślůnskim Uńiwersyteće we Katowicach, podszukowoczka spůłczesnych politicznych systymůw, problymůw regjůnalnych a etnoregjůnalnych partyjůw we spůłczesnyj Ojropje,a tyż politicznych procesůw we Gůrnym Ślůnsku.

Skůńczůła sztudyjo we Ślůnskim Uńiwersyteće we 1998., tam tyż dochtoryzowała śe na podstawje roboty «Decyntralizacyjo a regjůnalizm we politicznyj kůncepcyji „Convergencia i Unió”» we 2002. We 2015. uotrzimała stopjyń habilitowanyj dochtorki na podstawje rozprawy «Pozycyjo regjůnalnych partyjůw we politicznym systymje spůłczesnyj Szpańije», co ja uobrůńůła na tyj samyj uczelńi. Do jeji naukowych zainteresowań przinoleżům: politiczne systymy pańśtwůw Ojropejskij Uńije a Magrebu (uosobliwje Szpańije a Maroka, procesy decyntralizacyje a regjůnalizacyje we Ojropje, teoryjo nacyje a nacjůnalizmu, regjůnalne a etnoregjůnalne partyje a publiczno admińistracyjo we ojropejskich państwach.

We 2017. spůłtworzůła Ślůnsko Regjůnalno Partyjo, z listůw keryj bez sukcesu sztartowała we 2018. ku syjmikowi ślůnskigo wojewůdztwa (lista ńy przekroczůła welůnkowyj barjery).

Sztarty we welůnku

[edytuj | edytuj zdrzōdło]
nr Welůnek Welůnkowy kůmitet Uorgan Becirk Wyńik
1 2018 Śląska Partia Regionalna Syjmik Wojewůdztwa (Ślůnskigo) 2 1429 (0,55%)[1]
  • Małgorzata Myśliwiec, Katalonia na drodze do niepodległości?, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Bytom 2006.
  • Systemy polityczne wybranych państw basenu Morza Śródziemnego, red. K. Krysieniel, M. Myśliwiec, WSB w Poznaniu, Poznań – Chorzów 2011.
  • Małgorzata Myśliwiec, Pozycja partii regionalnych w systemie politycznym współczesnej Hiszpanii, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014.
  • Korupcja w administracji, red. M. Myśliwiec, A. Turska-Kawa, Fundacja Akademicka Ipso Ordo, Sławków 2016.
  • Tomasz Kubin, Małgorzata Lorencka, Małgorzata Myśliwiec, Wpływ kryzysu gospodarczego na działanie systemu politycznego. Analiza przypadku Grecji, Hiszpanii i Włoch, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017.
  • Tomasz Kubin, Małgorzata Lorencka, Małgorzata Myśliwiec, Impact of the 2008 economic crisis on the functioning of political systems. A case study of Greece, Spain and Italy, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017.

Przipisy