Maryjanowy Rōw

Ze Wikipedia
Lokalizacyjŏ Maryjanowego Rowu

Maryjanowy Rōw[1] to je nojgłymbszy znejōmy (10 911 ± 40 m p.p.m.) ôceaniczny rōw na Ziymi, położōny we zachodnij tajli Pokojnego Ôceanu, na połedniowy weschōd ôd Maryjańskich Wysp. Mŏ kształt pōłmiesiōnczka, mierzi kole 2,550 km dugości i 69 km szyrokości. Maksymalny znany zgłōmb wynosi 10 984 m (± 25 m) na połedniowym krańcu małyj doliny, mianowanyj Ploso ôd Challengera[2].

Przipisy

  1. Bogusław Wyderka, O standaryzacji języka śląskiego, „Kwartalnik Opolski”, 2018, s. 13 (polski).
  2. James V. Gardner i inni, So, How Deep Is the Mariana Trench?, „Marine Geodesy”, 37 (1), 2014, s. 1–13, DOI10.1080/01490419.2013.837849, ISSN 0149-0419 [dostymp 2022-07-19].