Matymatyka

Ze Wikipedia
Przyńdź do: nawigacyjo, sznupaniy

Matymatyka (s greckigo: mathēmatik s máthēma - poznańy, umjyjyntnůść) to je nauka skupjůno na rozumowańu dedukcyjnym, dowojůnco werkcojg ku badańu wńoskůw ze přijyntych zauožyń. Dowńij wyrůžńano "matymatyka čysto", abstrakcyjno, rozwijano bes zwjůnzku s kůnkretnymi zastosowańami praktyčnymi, l.b. we techńice. Nale ńyskoři uokozouo śe, co dowo śe ja zastosować we fizyce a informatyce. Školne rozumjyńy matymatyki kej nauki uo ličbach ńy je akuratne juž uod XIX wjeku.