Mirror

Ze Wikipedia

Mirror to je kopijŏ internetowyj zajty abo inkszych zasobōw (takich jak baza danych abo zbiory udostympniane bez FTP).

Zobacz tyż[edytuj | edytuj zdrzōdło]