Mjycław

Ze Wikipedia
Przyńdź do: nawigacyjo, sznupaniy

Mjycuaw (Masuaw, Mojsuaw) (ur. ? - zm. 1047) – možnowuadca mazowjecki, čeśńik Mjyška II. We uokreśe pouůnčůnygo s reakcyjům půgańskům powstańo ludowygo po śmjerći Mjyška II uobjůu wuadza na Mazowšu uůguašajůnc śe kśyńćym, a Mazowše ńyzaležnym krajym. Skuli zamjyšek Kaźimjyř Uodnowićel zmušůny bůu uchodźić s kraju a šukać schrůńyńo we Madźarach. Gdy powrůćiu, Mjycuaw přećiwstawiu śe zbrojńy nowymu kśyńću, spřimjyřajůnc śe s Půmořanůma a Jaćwingůma. Zginůu we 1047 we walce ze zjydnočůnymi wojskůma Kaźimjyřa Uodnowićela a kśyńća kijowskigo Jarosuawa Můndrygo.

Wedle hipotezy Stanisława Rosponda, Masuaw je skrůcůnům formům ńyzachowanygo we pjyrwotnym břmjyńu imjyńo Jimasuaw, kery wtůrńy utřimoú śe kej Jimisuaw[1]

Připisy[edytuj | sprowjej zdrzůdło]

  1. S. Rospond, Ůwagi polymične uo Mjyšku, Masuawje a Důmbrůwce, [we:] Ůnůmastica, r. I, Wrocuaw 1955.