Pōdź kaj inhalt

Muster:Gw

Ze Wikipedia
Jedyn ze używaczůw uoznaczůł ta zajta jako kwalifikujůnco śe do gibkigo wyćepańo.

Ńydugo administratory Wikipedyje zwerifikujům twoje zgłoszyńy.

Jeli żeś ńy je do zgody ze wyćepańym, napisz uo tym na zajće godki.
Autorůw proszymy uo zapoznańy śe ze informacyjůma uo nojczynstszych powodach wyćepowańo artiklůw.

Admińistratorze! Pamjyntej, coby sprowdźić linkujůnce a gyszichta pomjyńańo (uostatńe pomjyńańy) podwjela wyćepńesz artikel.