Muster:PD-symbol

Ze Wikipedia
Przyńdź do: nawigacyjo, sznupaniy
Public domain Na podstawje art. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dńa 4 lutygo 1994 r. uo prawje aůtorskim a prawach pokrewnych (Dźynńik Ůstow nr. 90/2006 poz. 631) ńy stanowjům předmjotu prowa autorskigo akty normatywne, jejich projekty, uřyndowe dokůmynty, materjouy, znoki a symbole. Powyžšo grafika noležy do tyj grupy, skuli tego ńy je předmjotym prawa autorskiego (noležy wjync do wuasnośći publičnyj). Godło RP