Pōdź kaj inhalt

Muster:Spam

Ze Wikipedia
Proszymy, przestůń wkludzać linki do inkszych neczajtůw.

We Wikipedyji akceptujymy jyno te zajty, kere sům richtich istotne lo jeji treśći. Coby průmować inksze, polecůmy katalog DMOZ (http://dmoz.org/World/Polska/).

Google ńy indeksuje adresůw WWW wkludzanych do Wikipedyji, bestůż jejich uobecność sam ńy dźwigo PageRank. Uporte wkludzańy bezpotrzebnych linkůw może wywołać blokada sprowjyń s Twojygo kůnta abo adresa IP.